قوانین سایت

  • شماره موبایل شما به منظور نام کاربری می باشد که توسط آن می توانید وارد حساب کاربری شوید و کانال های خود را مدیریت و یا ویژه نمایید.
  • کانال های رایگان برای تایید شدن باید لینک تاپ چنل به نشانی https://topchannel.me را در کانال مورد نظر معرفی نمایند.
  • کانال ها طی 2 روز کاری بررسی می شوند و در صورت رعایت همه قوانین تایید می شوند.
  • لینک joinchat فقط برای کانال های ویژه فعال می شود
  • آدرس کانال خود را بدون @ و یا هر پیشوند دیگری وارد نمایید 
  • (مثال صحیح : indesigneer)
  • کانال های دارای محتوای غیر اخلاقی و یا کانال هایی که قانون جرائم رايانه‌ ای و فهرست مصاديق محتوای مجرمانه را رعایت نکرده باشند تایید نمی شوند.
  • عنوان و تصویر کانال ثبت شده باید مرتبط با محتوای کانال باشد.
  • تاپ چنل حق ویرایش عنوان ، توضیحات و تصویر ثبت شده را دارد.
  • مسئولیت محتوای کانال ها با منتشر کننده آن می باشد.